Staving Levice s.r.o.

Projektovanie, výstavba a montáž telekomunikačných sietí a zariadení

telekomunikácie

telekomunikačné siete

optika

siete

optické siete

kopáčske práce

optický kábel

IČO 3653 9741, DIČ 2020 157 205, IČDPH SK 2020 157 205, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Nitre, oddelenie sro, vložka č. 12325/N
Naša spoločnosť sa zaoberá týmito základnými činnosťami:
Predmet podnikania
 1. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
 2. projektovanie elektrických zariadení
 3. výkopové a zemné práce
 4. ostatné práce
1. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
 • pokládka HDPE rúr, optických chráničiek, káblov
 • montáž metalických pojok
 • montáž kábelových komôr a rozvodných skríň
 • zváranie optických vlákien
 • miktotrubičkový systém
 • zafukovanie a zaplavovanie optických komponentov
 • montáž optických kábelových súborov
 • meranie metalických aj optických kábelových súborov pomocou špecializovaných meracích prístrojov
 • spracovanie meracích protokolov
 • údržba, opravy a pozáručný servis telekomunikačných sietí
 • prekládky metalických aj optických sietí
 • demontáž starých stĺpových rozvodov – zabezpečíme likvidáciu
2. projektovanie elektrických zariadení, inžinierska činnosť
 • návrh technického riešenia
 • celková projektová dokumentácia
 • projekt pre stavebné povolenie
 • stavebné povolenie
 • projekt pre územné rozhodnutie
 • územné rozhodnutie
 • projekt organizácie dopravy
 • vyjadrenia vlastníkov nehnuteľností
 • vyjadrenia a povolenia rôznych štátnych organizácii
 • rozkopávkové povolenia
 • zistenie a zakreslenie inžinierskych sietí
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
 • podklady z katastrálnych úradov
3. výkopové a zemné práce
 • ručný výkop vo voľnom aj zastavanom teréne
 • strojný výkop - pomocou techniky
 • úprava, planírovanie, odkrývka zeminy (ornice)
 • hĺbenie rýh a jám, zahŕňanie, nakladanie
 • pretláčanie komunikácii, vodných tokov, zelene,
 • búranie betónu, asfaltu, tvrdej zeminy, kamenia
 • demolačné práce (zbíjacím kladivom)
 • rezanie asfaltu, betónu
4. ostatné práce
 • zabezpečíme geodetické zameranie (predrealizačné, porealizačné) a spracovanie kábelových kníh
 • logistická činnosť – pohyb s materiálom
 • zabezpečíme materiál podľa potreby (chráničky, spojky, optické a metalické káble, rôzne príslušenstvo)
 • zabezpečíme riadené mikrotunelovanie komunikácii, vodných tokov alebo ostatných objektov
 • inžinierska činnosť