Staving Levice s.r.o.

Projektovanie, výstavba a montáž telekomunikačných sietí a zariadení

telekomunikácie

telekomunikačné siete

optika

siete

optické siete

kopáčske práce

optický kábel

IČO 3653 9741, DIČ 2020 157 205, IČDPH SK 2020 157 205, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Nitre, oddelenie sro, vložka č. 12325/N
Vítame Vás na stránke spoločnosti STAVING Levice, s.r.o.
Spoločnosť STAVING Levice, s.r.o. vznikla v roku 2001, ako pobočka českej spoločnosti STAVING Olomouc s.r.o.. Po istom čase sa však odčlenila a začala pôsobiť na Slovenskom trhu samostatne.
Hlavnou náplňou činnosti firmy je projektovanie, výstavba a montáž telekomunikačných sietí a zariadení. Zaoberáme sa výstavbou metalických ale aj optický káblov, minikáblov, zväzkov vlákien, atď...
Vzhľadom k svojej štruktúre môže spoločnosť ponúknuť stavby od spracovania investičného zámeru, cez vykonávacie projekty, vrátane rozhodnutia o umiestnení stavby, realizáciu stavieb až po spracovanie dokumentácie skutočného prevedenia stavby. Táto ponuka sa vzťahuje ako na siete prístupové, tak na siete transportné.
Na základe investorom schválenej projektovej dokumentácie vykonávame výstavbu a montáž telekomunikačných sietí. Spoločnosť disponuje kompletným technickým vybavením pre montáž a meranie káblových súborov (metalických aj optických), zameriavanie porúch na kábloch a ich odstraňovanie. Ďalej disponuje vlastnou nákladnou dopravou a strojným vybavením, ktoré umožňuje rýchle a kvalitné vykonávanie všetkých činností. Kvalitná organizácia práce, maximálne využitie technického, strojného a počítačového vybavenia spoločnosti, spoločne s vysokou kvalifikáciou všetkých zamestnancov umožňuje realizovať práce vo výhodných cenových reláciách pre investorov. V oblasti geodetických prác zabezpečujeme kompletnú dokumentáciu danej lokality.
Vedenie a zamestnanci spoločnosti majú bohaté skúsenosti z výstavby telekomunikačných sietí na území Českej republiky, kde v rokoch 1995-2000 bola naša spoločnosť dodávateľom pre Český Telecom a.s.. Po úspešnom výberovom konaní v roku 2002 sa naša spoločnosť stala generálnym dodávateľom Slovak Telekom, a.s. v oblasti výstavby miestnych metalických sietí a prenosových optických sietí pre oblasť Západného Slovenska a Bratislavy, čo trvá do dnes. V roku 2007 sme začali realizovať FTTx siete.
Zabezpečovanie a kontrola kvality je vykonávané v súlade s požiadavkami na procesy podľa medzinárodnej normy STN EN ISO9001:2001, kontrolujú sa jednotlivé etapy prípravy a realizácie zákazky, je stanovený harmonogram, v ktorom je definovaná následnosť jednotlivých nadväzujúcich procesov a činností a kontrolné body, ktoré zabezpečujú, že sa nepokračuje ďalej v procesoch realizácie zákazky v prípade vzniknutia nezhody. Procesy sú sledované a kontrolované od prebratia staveniska až po odovzdanie zákazníkovi.
Spoločnosť je držiteľom certifikátu budovania systému manažérstva kvality /SMK/ podľa normy STN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálneho manažérstva /SEM/ podľa normy STN EN ISO 14001:2005. Certifikácia bola vykonávaná v mesiaci október roku 2008.
Spoločnosť počas svojej pôsobnosti rozširovala svoju pôsobnosť na Slovenskom trhu, rozširovala personálne obsadenie aj vozový park.
Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že splníme všetky Vaše požiadavky.