Staving Levice s.r.o.

Projektovanie, výstavba a montáž telekomunikačných sietí a zariadení

telekomunikácie

telekomunikačné siete

optika

siete

optické siete

kopáčske práce

optický kábel

IČO 3653 9741, DIČ 2020 157 205, IČDPH SK 2020 157 205, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Nitre, oddelenie sro, vložka č. 12325/N
Obchodné meno, sídlo
STAVING Levice, s.r.o.
Dostojevského ul. 10
934 01 LEVICE
Kancelária: tel./fax: 036-6316202
 
 
konateľ spoločnosti, vedúci výrobného úseku:
Vladimír Tuhý
Mobil: 0905 337 738
email: tuhy@stavinglevice.sk
 
Konateľ spoločnosti, vedúci ekonomického úseku
Mária Tuhá
Mobil: 0905 823 560
email: tuha@stavinglevice.sk