Staving Levice s.r.o.

Projektovanie, výstavba a montáž telekomunikačných sietí a zariadení

telekomunikácie

telekomunikačné siete

optika

siete

optické siete

kopáčske práce

optický kábel

IČO 3653 9741, DIČ 2020 157 205, IČDPH SK 2020 157 205, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Nitre, oddelenie sro, vložka č. 12325/N
Podstránka je vo výstavbe